Huldeblyk aan Marius Cornelissen (12 Desember 1953 – 1 Julie 2021)

Kerkbode bied ’n diens waar lesers doodsberigte of huldeblyke kan aanbied vir publikasie op ons In Memoriam-blad

Lees hier meer.


Mooi herinneringe van kollegas, wat wyd op ’n verskeidenheid van platforms gedeel word, maak die heengaan van Marius Cornelissen ’n pynlike werklikheid. Dit in ’n tyd van ’n pandemie waartydens van baie bekendes en geliefdes na aan ons afskeid geneem word. Marius het met sy sterk innemende persoonlikheid, besonderse vaardighede, passie vir die lewe en roeping elkeen wat sy pad gekruis het, diep aangeraak.

Marius se lewensreis het inderdaad op ’n wye verskeidenheid terreine invloed gehad en ’n impak gemaak. Dit het gestrek van ’n provinsiale rugbyskeidsregter en die opleiding van skeidsregters, gemeentepredikant, kapelaan-generaal en betrokkenheid by die internasionale vereniging van kapelane tot taakspanleier van diensverhoudinge en leierskapsontwikkeling op algemene sinodale vlak.

Marius het gedurende ’n besonder dinamiese tyd in ons land se geskiedenis, met die oorgang na ’n demokrasie, vanuit sy posisie as kapelaan-generaal van ’n nuwe verenigde weermag, ’n uiters konstruktiewe rol gespeel. As iemand wat persoonlik ’n passie gehad het vir die belangrikheid van versoening was hy uitnemend geskik vir die rol wat hy sou speel.

Hoe belangrik die saak rondom versoening vir hom was, het ook geblyk uit die reël van ’n internasionale kongres rondom dié tema vir die internasionale vereniging van kapelane. Tydens hierdie geleentheid is belangrike bydraes gemaak deur onder andere emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu en die bekende Kroasiese teoloog Miroslav Volf. Die uitkoms van die geleentheid sou op kapelaansdienste wêreldwyd ’n invloed uitoefen.

LEES OOK: Huldeblyk aan ds Maans Steyn

Versoening en heling tussen oud-SANW-veterane en hulle vorige vyand van die MPLA was dan ook die dryfveer agter ’n besoek aan Angola wat deur Marius geïnisieer is in 2019. Die hoogtepunt van die besoek was ’n nagmaal wat die voormalige aartsvyande saam gevier het. Marius was ’n vredemaker by uitnemendheid, dit is hoe hy die evangelie verstaan het.

Die buitengewoon goeie verhouding tussen die NG Kerk en die SANW se kapelaansdienste word steeds diep geraak, en sal nog vir baie jare bevoordeel word deur die bydrae wat brig-generaal Marius Cornelissen tydens sy termyn gemaak het.

Marius en Lizette se bediening het in 1980 begin in die gemeente Warrenton. Vandaar is hy beroep as kapelaan en het hy in die volgende gemeentes gedien: Eerste Vesting, Potchefstroom (1985); Tempe, Bloemfontein (1988); Eerste Vesting (1991); Schanshoogte, Pretoria (1995). In 2009 word hy aangewys as kapelaan-generaal en word aan Raslouw-gemeente gekoppel. Na sy aftrede uit die SANW word hy as tentmakerleraar in 2011 na Raslouw beroep.

Die gemeente Raslouw neem op 4 April 2021 van die Cornelissen-egpaar afskeid waarna hulle op Reebok in die Suid-Kaap gaan woon het.

Oud-lidmate van die NG gemeentes waar Marius en Lizette gedien het deel wonderlike herinneringe – woorde soos gasvryheid, hartlikheid, betrokke, pastoraal en verhoudingsmense is hoe hulle veral onthou word.

Marius se heengaan laat ’n reuse-leemte in NG geledere en in ander kringe. Ons dink met hartseer en verlange aan hom, maar tog met mooi herinneringe. Wie sal sy verduideliking van hoe die skerp en sagte kant van ’n sisteem werk, kan vergeet?

Die aard van die herinneringe is dat dit nooit die laaste gedagtes oor hom kan wees nie. Die dood sal nooit die laaste sê hê oor die lewe van Marius Cornelissen nie. In die dae wat kom sal gedagtes oor hom ons steeds verryk en sy talle bydraes steeds rigtinggewend wees. Ons sal God elke keer dank as ons aan hom dink.

Ons innige meegevoel met die familie, Lizette en die kinders, Marlette, Marius en Laurens en die vyf kleinkinders. Dankie dat julle Marius vir so lank onbaatsugtig aan die kerk gegun het. Dit het beteken dat julle hom in sy roeping en die uitleef daarvan heelhartig ondersteun het en baie daarvoor opgeoffer het. Mag julle op besonderse wyse getroos word deur die God aan Wie ons behoort. Ons gebede en beste wense vergesel julle op die pad vorentoe.

Word 'n vriend van Kerkbode

One thought on “Huldeblyk aan Marius Cornelissen (12 Desember 1953 – 1 Julie 2021)

  1. Walter Sutton says:

    Baie dankie vir ‘n besondere huldeblyk wat die nagedagtenis van iemand soos Marius Cornelissen eer. Marius het diep spore in Raslouw-gemeente getrap en sy invloed asook voorloop op soveel terreine was vir almal wat sy paaie gekruis het tot groot seën. Sy wonderlike menseverhoudinge en bydraes en impak by lidmaattoerusting, die kommunikasiebediening, die gasvryheidsbediening, sy reëlings met snoekbraaigeleenthede, reëlings met bankette, betrokkenheid by gholfdae, basaars, gemeentekampe en goed voorbereide prediking, om maar net ‘n paar dinge te noem, gaan gemis en lank onthou word. Marius en sy vrou Lizette, was regte staatmakers en raakvatters. Vance Havner het iets van ‘n leier gesê wat ook van Marius waar was en ek haal aan, “‘n Leier is iemand met ‘n magneet in sy hart en ‘n kompas in sy kop.” Ons is hartseer oor die heengaan van Marius maar ook dankbaar dat hy ons lewens betekenisvol beïnvloed het. Aan Hom al die eer.

Comments are closed.