Gustav Claassen

Jurie le Roux – ’n teoloog en mens sonder gelyke

Die afsterwe van prof Jurie le Roux op 12 Oktober, na ’n uitdagende tydperk van chemoterapie vir kolonkanker, laat ’n geweldige leemte in meer as een opsig. Talle van sy…

Kerke se dilemma met voedselverspreiding hopelik gou opgelos

Die Suid-Afrikaanse samelewing staan voor baie uitdagings. Sekerlik die grootste uitdaging is die balanseertoertjie hoe om aan die een kant die ekonomie op ’n verantwoordelike wyse oop te maak en…