‘Kerk moet nou vredemaker wees’ – NGK

Te midde van kommer oor kos- en brandstoftekorte weens die vernietigende vlaag van geweld en verwoesting in veral KwaZulu-Natal en Gauteng, vra gelowiges wat die kerk te doen staan.

“As kerk is ons diep geraak deur die wydverspreide insidente van chaos, plundering, geweld en gevolglik ook stygende lewensverlies. Ons deel die emosies wat daarmee gepaardgaan: die ontsteltenis, die vrees, die woede, die hartseer. Ons sien wat ander sien, naamlik dat die intensiteit van ongekende argelose dade van wetteloosheid nie enigsins afgeneem het na die president se oproep en vermaning tot vervolging nie; trouens, dit neem toe. Dit is vir baie van ons lidmate en ander onskuldige landsburgers lewensbedreigend,” skryf dr Gustav Claassen, algemene sekretaris, in ’n verklaring namens die moderamen. (Lees die volledige verklaring hieronder – Red).

“Die vraag is wat moet die NG Kerk nou doen? Die kerk se diepste identiteit lê daarin dat ons vredemakers is. Dit moet ons denke en dade rig in hierdie uiters beproewende konteks,” vervolg Claassen.

LEES OOK: Staak hierdie ‘anargie’ – SARK

Skade van miljarde rande is reeds aangerig. Inkopiesentrums en besighede in verskeie dorpe en stede in KwaZulu-Natal is vernietig in die gewelddadige strooptogte wat spruit uit protes teen die inhegtenisname van oud-president Jacob Zuma verlede Woensdag.

Uit Eshowe berig Hannes Mynhardt die dorp is platgeslaan, letterlik verwoes. “Dit is kaalgestroop en daar is geen kos oor in enige van die winkels of supermarkte nie. Dit beteken dat wanneer die opstande verby is, mense steeds ver sal moet ry om enigsins kos te kan kry,” skryf hy.

Pongola was Maandag afgesny met beide paaie na onderskeidelik Richardsbaai en Piet Retief toegemaak. Daar is nie ’n hospitaal op die dorp nie. Ds Petrus Botha het Maandag ’n dringende pleidooi tot gebed gerig in ’n spesiale sinodale nuusbrief.

LEES OOK: Help mekaar met karaktervorming

In Madadeni naby Newcastle was daar die week geen vervoer na klinieke en hospitale nie. “Ons besef dat mense hulle werk gaan verloor en dat dit ’n lang tyd sal neem om te herstel,” skryf ds Jakob Majola, moderator van die VGK in KwaZulu-Natal.

Daar is egter ook hoop. Kerkbode het dié week verneem hoe inwoners, wit én swart, mekaar bystaan en ondersteun. Botha vertel wat vir hom mooi is, is dat die boere om Pongola tamaties afgelewer het aan die vragmotors wat op die dorp vasgevang was. “Dit gaan in Pongola nie net oor ons en ons veiligheid nie, elkeen gee steeds om vir ander rondom hulle,” skryf hy.

Uit Bergville aan die voet van die Drakensberg vertel ds Jacobus de Bruyn hulle gemeenskap het saam met die polisie die ingange na die dorp afgesper. Woensdag het die meeste van die kerke se leiers bymekaar gekom om hulp te verleen aan behoeftiges.

“Dit is vir my ongelooflik wonderlik om te sien hoe mense mekaar oor kleur- en taalgrense heen ondersteun en bystaan en saamstaan teen die kriminele plunderaars en betogers wat net alles wil afbreek,” sê De Bruyn.

“Ons is tans besig om ’n rampfonds binne KZN Sinode op die been te bring om mense uit alle gemeenskappe te help wat in nood verkeer,” berig dr Barry Tolmay, ondervoorsitter van die sinode.

Die NG Kerk Vrystaat het Dinsdag gemeentes gevra om vir die volgende week elke dag om 12:00 hulle kerkklokke te lui om lidmate op te roep om vir die land asook die uitdagings met die pandemie te bid.

Die Nasionale Kerkleiersforum (NCLF), bestaande uit 42 kerkleiers van oor die hele land, het ook op Dinsdag 13 Junie aanlyn vergader. Volgens Claassen was die doel van die vergadering om te besin oor die rol van die kerk in die huidige situasie rondom die onrus.

“Daar is voorgestel dat netwerke van kerke vanaf gemeenskapsvlak gemobiliseer word om die nodige invloed uit te oefen. Die pastorale bydrae van die kerk om kalmte in die situasie te bring, is beklemtoon,” sê Claassen.

By die vergadering is die volgende ook voorgestel:

 • Kerke moet gebed bevorder onder die tema van “Vrede en Hoop”.
 • ’n Intergeloof gebedsgeleentheid word vir komende Sondag 18 Julie in die vooruitsig gestel.
 • Dat gemeentes op sekere tye van die dag hulle kerkklokke, byvoorbeeld om 12:00 daagliks, lui en lidmate oproep tot gebed soos wat die NG Kerk Vrystaat doen.

______________________________________________________________________________________________________

Verklaring deur dr Gustav Claassen namens die dagbestuur van die ASM.

14 Julie 2021

Die NG Kerk neem met groot kommer en hartseer kennis van gebeure wat hom die afgelope paar dae in veral Kwa-Zulu Natal en Gauteng afspeel. Wyd verspreide insidente van chaos, plundering, geweld en gevolglik ook stygende lewensverlies is uiters onrusbarend. Die intensiteit van ongekende argelose dade van wetteloosheid het nie enigsins afgeneem, ondanks oproepe van die president, gemeenskapsleiers en die ontplooiing van die veiligheidsmagte, nie.

Groot skade is aangerig aan infrastruktuur, logistiek, talle inkopiesentrums en privaat eiendom. Afgesien van moontlike miljarde wat ’n reeds sukkelende ekonomie verloor het, word ander potensiële uitdagings ’n groter moontlikheid. Die eskalering van die huidige tragedie kan nog verdere verreikende negatiewe gevolge inhou vir die inwoners van ons dierbare land.

Alhoewel politiek, die vervolging van ’n vorige president, ’n rol gespeel het tot die aanvanklike uitbarsting van wettelose plundering is die onderliggende swak ekonomiese realiteite, van ’n groot deel van ons bevolking, ’n groot bydraende faktore. Die hoe werkloosheid, armoede en gaping tussen ryk en arm is alles faktore wat grootliks bydraend was om ’n voorspelbare plofbare situasie te skep. Indien opgehoopte frustrasies gekombineer word met kriminaliteit en opportunistiese misdadigheid is die slegte gevolge daarvan dit wat ons tans op ons TV-skerms sien afspeel.

As kerk is ons diep geraak deur die wyd verspreide insidente van chaos, plundering, geweld en gevolglik ook stygende lewensverlies nie. Ons deel die emosies wat daarmee gepaard gaan: die ontsteltenis, die vrees, die woede, die hartseer. Ons sien wat ander sien, naamlik dat die intensiteit van ongekende argelose dade van wetteloosheid nie enigsins afgeneem het na die president se oproep en vermaning tot vervolging nie; trouens, dit neem toe. Dit is vir baie van ons lidmate en ander onskuldige landsburgers lewensbedreigend.

Die vraag is wat moet die NG Kerk nou doen? Die kerk se diepste identiteit lê daarin dat ons vredemakers is. Dit moet ons denke en dade rig in hierdie uiters beproewende konteks.

Die dagbestuur van die ASM het geoordeel dat ’n oproep tot gebed die eerste gepaste kort termyn reaksie kan wees op die huidige situasie. Versoeke in die verband is reeds gekry. Talle gemeentes en sinodes en ekumeniese vennote is reeds besig met programme rondom gebed. Die Vrystaat het byvoorbeeld vir ’n geruime tyd al ’n proses wat gemeentes vra om 12:00 daagliks hul kerkklokke te lui waartydens lidmate opgeroep word om voorbidding te doen vir sake rondom COVID-19 en nou die betogings. Dit sou ’n sterk getuienis uitdra indien ons in die breë verband hierdie pogings kan koördineer.

Belangrike sake vir gebed kan die volgende wees:

 •   Beskerming van ons veiligheidsmagte.
 •   Persone en instansies wat groot verliese gely het in hierdie tyd.
 •   Herstel van die morele vesel van die inwoners van ons land.
 •   Frontlinie werkers teen COVID-19, mense wat siek is en hulle wat dierbares verloor het.
 •   Politieke- en gemeenskapsleiers wat in die binnekringe as gelowiges geweldige uitdagings met baie wysheid moet hanteer.
 •   Bid veral ook vir jou gemeenteleraar en bedieningsleiers. Hulle is die mense wat die geloofsgemeenskap bly aanmoedig en ondersteun, maar het self ook voorbidding nodig.

Laastens word lidmate opgeroep:

 • Tot kalmte in ’n moeilike tyd en self ’n instrument te wees om gemoedere te kalmeer.
 • Om versigtig te wees om mee te doen aan gesprekke wat verdere verdeeldheid en haat aanwakker. Lidmate word ook versoek om hulle te weerhou van fopnuus en die verspreiding daarvan.
 • Om te doen wat ons as kerk nog altyd gedoen het: Laat ons liefhê en help waar ons kan. Raak deel van ekumeniese netwerke in plaaslike gemeenskappe om die vrede in ons land te herstel en ondersteuning te verleen waar daar nood is.

Saam in Sy diens

Gustav Claassen namens die dagbestuur van die ASM.

Word 'n vriend van Kerkbode