Swanepoel bied eerlike vertelling uit ’n tyd van vele eerstes vir die NG Kerk

Die eerste tree: Die NG Kerk en versoening, 1994-1998 deur Freek Swanepoel
Uitgewer: Cordis Trust Publikasies, 2021


“In 1990 was dit tyd vir bely, soos deur Willie Jonker en die Dagbestuur by Rustenburg. Vanaf 1994 was dit weer tyd om te sê: ‘Ons is jammer.’ Daar is ’n tyd vir profete en daar is ’n tyd vir priesters.”

So beskryf ds Freek Swanepoel die gebeure tydens en na die opspraakwekkende Algemene Sinode (AS) van 1994 in sy nuwe boek, Die eerste tree: Die NG Kerk en versoening, 1994-1998. Swane­poel is tydens hierdie sinodesitting (ook gedoop “die sinode van versoening”) verkies tot moderator van die NG Kerk se AS.

LEES OOK: Is ons medewerkers in God se sending?

Met baie deernis word die lesers ingenooi om te sien hoe gewilde koe­rantopskrifte agter die skerms uitgespeel het. Dit sluit onder andere in die besoeke aan pres Nelson Mandela, die ontmoeting met oudpresident PW Botha en die gebeure rondom Swanepoel se verskyning voor die Waarheid-en-Versoeningkommissie.

By hierdie sinodesitting was daar baie eerstes. Dit was die eerste Algemene Sinode wat deur vroue as afgevaardigdes bygewoon is. Die voorneme tot kerkeenheid is herbevestig met onder andere die opstel van ’n gesamentlike kerkorde. Die AS het met spyt erken dat daar in die verlede dikwels van kerklike kant af op ’n onba­rm­hartige wyse opgetree is teenoor persone wat ’n “duidelike profetiese stem laat hoor het teen apartheid”, soos prof Ben Marais, dr Beyers Naudé en andere.

Hierdie boek is meer as net ’n persoonlike vertelling van Swanepoel se ervaring as moderator van die Algemene Sinode. Hy skryf liefdevol oor sy familie en eerlik oor die geweldige ver­anderinge wat in daardie tyd plaasgevind het, asook hoe dit die NG Kerk, haar leraars en lidmate uitgedaag het om die moeilike en dikwels onbekende situasies met geduld en versoening te hanteer. In sowat 14 hoofstukke vertel Swanepoel hoe die NG Kerk amptelik haar eerste tree gegee het op die pad van versoening. Wat veral treffend is, is hoe hy en andere uitdrukking gegee het aan die versoeningsbesluite van 1994 se AS. Daarom is die hoofstuk wat aan prof Johan Heyns gewy word, besonders.

LEES OOK: Dana Snyman en Nadia Marais se bestes saam gebundel

Hierdie boek benader moeilike on­der­werpe in storievorm, met ligter oomblikke ingesluit. Die woorde van ds Freek Swanepoel aan die pers rondom die WVK se gebeure is steeds tydig: “die kerk wat apartheid skriftuurlik begrond het, kan nie nou swyg nie, maar [sal] sy erns vir versoening moet wys.”

▶ Ds Hendry Tromp is predikant van die VG Kerk Gelvandale in Gqeberha.

Die boek is aanlyn beskikbaar by https://shop.clf.co.za

Word 'n vriend van Kerkbode