‘Die Here se liefde is eenvoudig, onvoorwaardelik …’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Jeanne Fourie, Chintsa-Oos, Oos-Londen skryf: Ek het tog so ’n idée (klein en nietig, die idee van my) dat my kerk besig is om ver van die spoor af te dwaal. Of liewer van die Here se bedoeling van kerk wees.

Ek dink ook dat my kerk moet onthou dit is die Here se kerk, wat van die skepping tot nou toe bestaan en nog tot anderkant God se nuwe hemel en aarde gaan bestaan.

Vandat God die hemel en die aarde geskep het en die mens in ’n verhouding met Hom geplaas het, ’n liefdesverhouding (sê sy Woord); het God sy volkie versamel oor die uithoeke van die aarde om sy kerk te wees.

Lees ook: My grootste geskenk as gay bedienaar van die Woord …

God het die mense ook geskep as sy verteenwoordiger, as sy beeld. Watse beeld, fotobeeld, woordbeeld, gesindheidbeeld, koerantbeeld, Facebookbeeld … kaats my liewe kerk nie vandag uit nie? Die mens is ook deur God gemaak om die tuin te bewerk en OP TE PAS, ons moet mekaar en dit wat aan die Here behoort oppas, koester …

Niks, absoluuts niks rondom geloof is ’n keuse tussen dit of dat, fundamentalisme–liberalisme, behoudend–weggooiend; dit is ’n keuse om God se spoor en God se Woord te volg of nie. Om jou lewe oor te gee aan God en Hom bo alles gehoorsaam te wees.

En God is nie uitsluitend nie. God trek alle sondaars nader.

En toe het God gesê so moet jy lewe – van al die wetjies en voorvoegsels en agtervoegsels en tussen die virusse en twittertjies en toktokkies IS HIERDIE VIR MY DIE BELANGRIKSTE: Matteus 22:34-40; Markus 12:28-31; Lukas 10:25-27.

Lees ook: Skep ’n kring van belydenisgetroues

En dan hoef ek seker ook nie die kerk te herinner aan haar liefdelose optrede teen vroue …

(Sedert 1949, nadat ’n vrou deur die Here geroep is en haar teologiese studies voltooi het, is vroue vir die eerste maal op die kansel toegelaat in 1990).

Moet ek die kerk ook herinner aan haar liefdelose optrede teen die mense van Suid-Afrika, in die dae van Mandela en Beyers Naude?

En dat my dierbare kerk al haar argumente om hierdie liefdeloosheid te regverdig uit die WOORD van die Here gaan haal het nie … (In die jaar 2022 handhaaf kerkmense nog hierdie argumente!?)

Ek is seker dat daar ’n ander oplossing moet en kan wees as ’n Salomo-middeldeursny van die Here se kerk (Lev 19:18).

God het sy liefde, sy troue “hesed”, verbondsliefde, kom demonstreer dwarsdeur die Ou Testament. God het vir sy ongehoorsame, afgedwaalde volkie gesê: Jesaja 43:1-4.

Sien en hoor en voel jy hierdie liefdesverhouding wat die Here, wat hemel en aarde gemaak het, met ons het? En toe gaan God ’n stappie verder: 1 Johannes 4:9.

Lees ook: ‘Kerk is g’n republiek waar die meerderheid besluit’

Wat my kerk besig is om nou te doen, is Fariseërskynliefde, dit waarteen ons Here Jesus baklei het en wat Paulus en die Nuwe-Testamentiese kerk met hulle lewe verdedig het. Ek weet dat die saak waaroor dit gaan kompleks is, maar die Here se liefde is eenvoudig, onvoorwaardelik …

Ek vra weer: Is daar nie ’n ander manier as om die Here se kerk middeldeur te sny nie?

Hierdie lem van kerkmense, gelowiges, wond diep en ver.

Hoe moet die Here nie hieroor treur nie, dolerend treur nie.

Word 'n vriend van Kerkbode

One thought on “‘Die Here se liefde is eenvoudig, onvoorwaardelik …’

  1. Willem Wiid says:

    In die kol!

Comments are closed.