NG Kerk kry beleid oor seksuele misbruik en wangedrag

Die NG Kerk se Algemene Sinode in Benoni het ’n omvattende beleidsdokument oor seksuele misbruik en wangedrag goedgekeur. Dit gaan deel van die Kerkorde word.

Die nuwe beleid is die resultaat van gesprekke oor jare oor die manier waarop vroue soms in die kerk behandel word. Die sinode het Dinsdag na ’n video-vertoning gekyk waarin manlike predikante verskeie kwetsende opmerkings voorlees wat vrouepredikante van mans of ander vroue moes aanhoor.

Dit wissel van aanmerkings oor hulle voorkoms tot by opmerkings met die strekking dat vroue onbekwaam is om predikante te wees. Daar was selfs opmerkings met seksuele innuendo’s wat as seksuele teistering bestempel is.

Die beleidsdokument van nege bladsye in die agendaboek, sit breedvoerig uiteen wat alles as seksuele misbruik of wangedrag gesien word. Dit wissel van enige kontak met of interaksie met kinders waardeur die kind gebruik word vir seksuele stimulasie, tot by suggestiewe taal of gedrag, onaanvaarbare oogkontak, onwelkome aanraking of streling wat fisiese of emosionele welwese van die persoon sal bedreig”. 

Seksuele teistering, verkragting en die besit van pornografie word alles in die beleid ingesluit.

Lees ook: Sinode: Dit gons oor dié video

Die beleid maak voorsiening daarvoor dat elke kerkraad, ring en sinode ’n aanmeldingsliggaam moet hê waar klagtes ingedien kan word.  Op Algemene Sinodale vlak sal daar ’n Algemene Taakspan Seksuele Misbruik wees.

Daarby word die volledige proses verduidelik hoe die klag hanteer moet word. Dit sluit die verhoor in tot by die reg op appél.

Die sinode het ook alle kerkvergaderings aangemoedig om moeite te doen om te verseker dat vroue oral in die kerk billike verteenwoordiging geniet. 

Dr Fanie Cronjé van die taakspan vir Gendergeregtigheid het gesê hulle vra nie ’n kwotastelsel nie. Daar is geen dwang in die besluite nie. Hulle vra egter dat die kerk die vryheid wat hy het, sal gebruik om hiermee saam te werk. 

5 thoughts on “NG Kerk kry beleid oor seksuele misbruik en wangedrag

 1. Pieter says:

  Video insetsel: Skokkend soos die beweerde aanmerkings ook al mag wees, hoe weet ons die aanmerkings is werklik gemaak?

 2. Quinette says:

  Ons as vroulike predikante is gevra oor goed wat al vir ons gesê is- en dit was wat ons gedoen het Niemamd het ‘n versteekte agenda gehad nie- ons het bloot net ons realiteit binne die bediening gedeel Ons is jammer dat dit julle dalk ongemaklik maak

 3. Ronell Bezuidenhout says:

  Pieter, eintlik wil ek jou nie eers antwoord nie. Ek wens eerder mans is mans genoeg om jou self te antwoord

  Een van daai opmerkings kom uit my mond uit. En ek sal selfs bereid wees om die man se naam in die openbaar te noem. Weet jy wat sy antwoord waarskynlik is, “ek kan nie onthou dat ek dit gesê het nie” of erger, ” ek sal nooit só iets sê” nie. En dan?

  Hoe hartseer dat jou eerste reaksie is om vroue te verdink.
  Dit is reeds die bewys dat wat hier gesê daagliks gebeur. En jy is een van die mans wat dit doen sonder om dit te besef.

 4. SkiBot74 Franziska says:

  Ek het geen bewyse dat die Pieter wat hier bo genoem word ‘n werklike mens se opinie weerspieël nie…. Vir al wat ek weet is hy ‘n Russiese rekenaarprogram wat fiktiewe opinies post. Hoe weet ons dit is ‘n regte reaksie..

 5. Kerkbode says:

  Geagte leser,
  Hier moedig ons oop, respekvolle en opbouende gesprek aan.
  Ons blok kommentaar volgens die volgende riglyne:

  * Kru taal of bloot onsmaaklike opmerkings.
  * Lasterlike opmerkings, insluitende kommentaar wat daarop gemik is om individue of kerkgemeenskappe skade te berokken.
  * Enige vorm van haatspraak, insluitende rassisme, seksisme en homofobie.
  *Kommentaar wat na die oordeel van die gespreksmoderator nie bydra tot respekvolle dialoog nie.

  Die uitnodiging is om meer lig as hitte na die gesprek te bring. – Red.

Comments are closed.