Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

SGV: Bevestigings mag nou voortgaan


Leraars mag nou amptelik self­de­geslagverbintenisse in die NG Kerk voltrek.

“Die minister van Binnelandse Sake het ingevolge Artikel 5(2) van die Civil Union Act, 2006 (Wet nr 17 van 2006) besluit om predikante van die NG Kerk, wat sou aansoek doen en aan die bepaal­de vereistes vol­doen, magtiging te gee om selfdegeslagverbintenisse te voltrek binne die Republiek van Suid-Afrika,” het dr Gustav Claassen, algemene sekre­taris van die NG Kerk, op 30 Julie in ’n verklaring gesê.

Dit is van toepassing op gelegitimeerde predikante wat die opsie sou wou uitoefen en die predikant tree in daardie funksie as geakkrediteerde van die staat op, het ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode, by navraag verduidelik.

Geborg

Die besluite wat rondom selfdegeslagverbintenisse by die 2019 Algemene Sinode gemaak is, maak ruimte hiervoor en dit is individuele dominees se reg om dit te doen, volgens Janse van Rensburg.
“Ek kan nie wag om uiteindelik die voorreg te hê om paartjies in selfdegeslagverbintenisse te trou nie,” het Johan Conradie, predikant by NG gemeente Sonstraal, aan Kerkbode gesê. “Hulle wat só lojaal al die jare in die NG Kerk gebly het omdat hulle gewag het … Nou kan ons uiteindelik saam feesvier,” meen Conradie.

Ander was beswaard oor hierdie verwikkeling, wat volg ná jare se debat in die NG Kerk oor homoseksualiteit. “Ons het nou twee NG Kerke, of dit erken word of nie, dit is ’n feit,” het Kerkbode-leser Cois Pretorius onderaan ’n berig hieroor op kerkbode.co.za geskryf. “Ek sal nie tuis voel in ’n gemeente waar die le­raar bereid is om selfdegeslag­hu­welike te bevestig nie.”

’n Prominente drukgroep wat verlede jaar vanuit die Moreletapark-gemeente ontwikkel het, het die proses en uitkoms skerp gekritiseer. “Daar is nie by die Algemene Sinode van 2019 besluit dat aansoeke vir aanstelling as bevestiger van burgerlike verbintenisse, deur die Kantoor van die Algemene Sinode gedoen mag word nie,” luidens ’n 13-punt-ver­klaring wat deur Pieter Breytenbach, die makrogemeente se bedryfs­hoof, op 6 Augustus uitgereik is. “Aansoeke by die Departement van Binnelandse Sake vir gelegitimeerdes van die NG Kerk om as huweliksbe­vestigers aan­gestel te word ingevolge die Huweliks­wet (Wet 25 van 1961), geskied deur die sinodale kantore (vgl Reglement vir Beroeping, Be­ves­tiging, Demissie en Emeritaat van Predikante, 10.9.1) en daarom behoort enige aanverwante aan­ge­leenthede op die terrein van die streeksinodes.” Nog ’n kritiek vanuit die geledere van Moreletapark se Spe­­siale Beraad-leierskap handel oor die kerk se beeld. “Die wyse waarop die openbare media die goedkeuring van die NG Kerk se aansoek gekommunikeer het, deur nie die onderskeid tussen huwelike en burgerlike verbintenisse, soos deur die twee afsonderlike wette én die besluite van die Algemene Sinode 2019 gemaak is, te handhaaf nie, het reeds tot groot skade binne en buite die NG Kerk gelei.”

 


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

11 thoughts on “SGV: Bevestigings mag nou voortgaan”

 1. Sarel Strydom

  Aan ons Geestelike Leiers?
  Wat maak julle met ons Kerk.
  Watter standaarde gebruik julle die Wereld se Standaarde og God se standaarde. Dit bleik asof, nie ons Ketk nie, masr die Bestuur, die sg Geestelike Leiers al hoe meer swig voor Werekdse standaarde. Asseblief ons soek antwoorde.

 2. Henrietta Klaasing

  Ek was vroeer vanjaar by die Spesiale Moreletapark Beraad en is nie skaam om te se dat ek deel is van die SOGENAAMDE “prominente drukgroep” nie. Dit is geen drukgroep nie, maar lidmate en leraars wat opreg lief is vir die Here en Sy kerk maar diep besorg is oor huidige tendense. Ek stem volkome saam met Cois Pretorius oor die “twee NG Kerke” (wat absoluut onhoudbaar is). Bepaalde Algemene Sinode besluite wat nie in lyn is met die Woord van God nie het oor ‘n lang tyd gemaak dat daar ‘n skeuring gekom het wat nou ‘n onoorbrugbare kloof geword het.

 3. Alwyn du Plessis

  Lees ek die opdrag aan Petrus in Handelinge verkeerd. Wat God rein ag mag jy nie onrein ag nie.
  Hoe kan ek ek diskrimineer teen leraars wat Gay huwelikke bevestig. Ek vra maar net.

 4. Ek sou graag van die Sinode se kant af wou verneem of hierdie besluit nie ook in die toekoms ALLE leraars onder n wetlike verpligting gaan plaas om mense van dieselfde geslag in die huwelik te bevestig nie. Dat hulle nie sodanig op grond van morele oorweging sou mag weier nie? Dit is die pad wat onlangs met amptenare van binnelandse sake begin is wat huweliksbevestigers is.

 5. Fanie le Roux

  Dis skrikwekkend dat ons kerk die gesag van die Skrif so klakkeloos kan afwater en mense wat dit wil handhaaf as ‘n “drukgroep” beskou.
  As ek die besluite van die Algemene Sinode van 2019 reg verstaan, word daar voorsiening gemaak vir gelowiges wat nie met selfdegeslag huwelike saamstem nie. Hoe kan hulle dan as ‘n “drukgroep” beskou word?
  Of mis ek iets êrens.
  Wie is nou eintlik die “drukgroep” ?

 6. Hoe verduidelik ek aan my kleinkinders dat ooms en tannies maar kan trou? Dit staan nie so in die Bybel nie. Die vraag oor waar hulle babatjies vandaan gaan kom?

  Die skade wat hiermee aangerig is aan ons , ons kinders en kleinkinders is onberekenbaar. So tragies.

 7. Floris Avenant

  Dit is myns insiens jammer dat die gesprek oor teologie as wetenskap en die plek en status van ander wetenskappe in hul onderlinge verbande, nie al verder oopgemaak , verwelkom en interdissipliner verder gevoer is as almal dissiplines wat verskillend fokus, maar gelyke status voor God en mens geniet, of behoort te geniet nie. Tegnies en eties behoort alle dissiplines m.i. die beste vir die skepping (geregtigheid) na te streef. Dit sluit, te verstane, ook die mensheid as deel van die skepping in. Die noodsaak van Covid 19 navorsing en – toepassing onderstreep net weer vir ons die belang van bogenoemde. So het ek as gereformeerde nog altyd gemaklik daaroor dedink.
  Nader tuis die waarneming van twee skrifverstane, een kerk…twee kerk? Baie liefde, groot volwassenheid en goeie bestuur sal nodig wees. Dalk nie meer gevra as by die vestiging van ekumeniese strukture tussen diverse kerke in een groter christelike geloofsgemeenskap in dieselfde dorp of stad nie. Die na Covid19 SA sal nogal kan baat by sodanige strukture en diensgetuienis op die grond in plaaslike gemeenskappe.
  Ek kon myself plaas binne die breed akkommoderende besluit van die algemene sinode, met kerkrade wat plaaslik verantwoordelikheid neem vir sy lidmaat verantwoordelikheid/bediening.
  Dalk begin die gesprek in alle erns nou eers… ek onthou prof WD Jonker destyds in ons klas toe ons nog net”menere was: “Menere in die kerk werk ons met onderlinge oortuiging.”. Ek sal my daaraan bly verbind.

 8. Frans Grotius

  Ek is baie jammer om te verneem van hierdie besluit van die sinode. Julle kan maar die mense na die gehoor streel, maar op die einde van die dag sal elkeen wat die knie voor die vyand gebuig het, voor God die vader moet verskyn. Dan sal hulle tot verantwoording geroep word as hulle hul verskillende gemeentes laat struikel het. God die Vader bly lief vir gays, maar Hy haat die sonde. Sonde sal nooit die ewige lewe be-erwe nie.

 9. Vir hoe lank moet hierdie onsinige debat en verksille nog voortduur?! Kromosome X & Y, as ek dit reg het, is reeds in die menslike gene ingeplant, lees Exodus 6. Mense wat gebore is as ‘n man, maar die chromosome van ‘n vrou is oorweldigend, kan nie anders nie! Hy is so gebore! Die ander kant is net so waar! Ek is een van die gelukkiges om nie die vernedering hoef te verduur nie, aangesien ek as manlike spesie gebore is. Ek SMEEK die andersdenkendes om asseblief hierdie veroordeling te staak. Om anders te wees, is nie SONDE nie. Die veroordeling wat Paulus van praat, was toe mans wat oordrewe seksueel was, in die gemeenskaplike baddens ontlading van hulle drange gesoek het deur by ander mans bevredigng van seksuele drange te kry. Die rede dat daar was nie voorbehoedmiddels nie en hulle eie vroue kon nie vir elke behoefte beskikbaar wees nie, aangesien dit elke keer tot n swangerskap kon lei. ASSEBLIEF, VOLG JESUS SE VOORBEELD – “LAAT DIE ONSKULDIGE DIE EERSTE KLIP GOOI!

 10. “’n Prominente drukgroep ” …is dit nou wat gelowiges wat gehoorsaam is aan die opdrag in 2 Tim. 4:2 van nou af in “Die Kerkbode” genoem gaan word?

Comments are closed.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.