Wat is nuut?

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Ek lees iewers dat iemand Januarie die dertiende maand van 2020 noem. Alles wat ons in 2020 wou agterlaat, alles waarvan ons gedroom het dat dit in 2020 tot ’n einde sou kom, is immers nog net so met ons. 31 Desember is toe nie ’n magiese datum wat die gang van die lewe vernuwe en ver­ander nie. Vir dié wat so gehoop het, sál Januarie vanjaar voel soos die 13de maand van 2020. Covid-19 is erger as ooit, die grendelmaatreëls is selfs strenger, die skole begin later, universiteite begin nog later, die ekonomie bars onder die druk van lae vertroue en skuld en die Zondo-kommissie vra vir nog uitstel.

So wat is nuut? Die antwoord is eenvoudig: niks. Niks is nuut nie. Behalwe natuurlik as die mense wat Kersfees ernstig geneem het, 2021 aanpak as ’n jaar van inspirasie en hoop. Omdat God by ons is. Omdat Immanuel só by ons is dat ons deel word van sy nuutmaakproses. “Kyk, Ek maak alles nuut, sê God” (Op 21:5). Die nuwe is te vind in God se beweging. As jy daarvan deel word, word alles vir jou nuut.

LEES OOK: Toekomsdrome

Die metafoor van die perfekte storm wanneer ’n klomp kragte saamkom om mense geweldig uit te daag, is al baie benut om mense aan te moedig om die toekoms aan te gryp. Maar luister hierna: Die Koronavirus het die wêreld tot stilstand geruk. Mense is op ’n massiewe skaal met hulle eie broosheid gekonfronteer. En hulle sê daar is nog erger virusse op pad. Ons fisieke voortbestaan is in die hande van regerings en farmaseutiese firmas. Die oes van inligting op sosiale media om mense se gedrag te “lees” en voorspel en mense se gedrag dan te manipuleer, is ’n ontnugterende werklikheid. Google en Facebook ken jou behoeftes.

Die aarde gee mee onder die druk van die uitputting van sy bronne. Binne enkele dekades gaan duisende spesies van natuurlike lewe van die aarde ver­dwyn. Die voedselketting gaan gebreek word. Groot aanpassings wag op ons om te oorleef. Ons gaan almal in ons huis en in ons vervoerstelsels en nywerhede moet begin oorskakel na skoon energie. En ons gaan totaal anders moet leer dink oor plastiek. Hierdie is nie ’n perfekte storm nie, dit is ’n perfekte apokalips van onsekerheid en angs. Niks daarvan is nuut nie, maar die groterwordende uitwerking daarvan tref ons aanmekaar nuut.

Mense se spontane reaksie op die koms van die mikroskyfie, en die digitale revolusie wat daarop gevolg het, en die verlies aan beheer oor hulle eie lewe was om identiteitspolitiek te beoefen. Hier by ons sal ons dit anders doen. Hier sal ons na onsself omsien en onsself beskerm. Make America Great Again! Brexit! Ons sal self! Bedreigde mense se natuurlike reaksie is om laer te trek. Om grense te sluit. Om eie belang eerste te stel. Om niemand anders te vertrou nie. Om ou vriende subtiel as opposisie te definieer. Om binne en buite duideliker te definieer.

Om aanspraakmakers op die skaars bronne waaroor hulle beskik, minder te maak. Om oorlewing bo ontwikkeling te stel. Om die totale interafhanklikheid van mense in ekonomieë te vergeet. Dié wat nie werk nie, sal nie eet nie. ’n Oorlewingpsigose het blamering tot gevolg. Dit is altyd die ander se skuld. Ook stag­nasie. Ook wantroue. Ook outoritêre leierskap. Ook diktature. Ook mag­stryde.

Weet jy hoe nuut klink die Kersevangelie in so ’n wêreld? Kom ons omarm ons broosheid. Kom ons dra mekaar se laste. Kom ons sluit in in plaas van uit. Ons glo regtig dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word. Kom ons dien die randfigure. Kom ons maak ons dorp skoon. Kom ons neem ons hele gemeenskap ernstig. Kom ons gebruik die tegnologie om almal te help – ryk en arm. Kom ons kyk na die klein kindertjies van ons gemeenskap se ont­wikkeling. Kom ons breek grense af. Kom ons deel liefde met alle mense. Kom ons plant bome, ons maak ons hele gemeenskap ’n groen gemeenskap.

Kom ons bou bande met ander kerke. Kom ons neem die geloofsgemeenskap in ons omgewing ernstiger op. Kom ons staan saam teen magsmisbruik. Kom ons hou die plaaslike regering aan­spreeklik om sy gemeenskapsontwikkelingsplan saam met ons op te stel en uit te voer. Kom ons ondersteun ons onderwysers en skole. Kom ons treur saam oor ons verliese. Kom ons belê in die bou van vertroue. Kom ons getuig saam oor Immanuel wat gekom het.

LEES OOK: Genadebodes: Wat honde ons oor menswees leer

Kom ons beweeg van oorlewing na betekenis … ’n lewe wat ewigheidsbetekenis het.

Hierdie taal en gesindheid en oriëntasie en werk en selfprysgawe en versoening gaan toenemend nie net al meer vreemd klink nie, maar al meer nuut. Miskien is daar baie meer nuut in 2021 as wat ons ooit verwag het.

Ds Nelis Janse van Rensburg is die voorsitter van die ASM.