Bybelkor / Bybel-Media is 50!

Dr Johan van der Merwe, rektor van die Hugenote Kollege, het sy bes probeer en ’n sterk saak uitgemaak vir Bybelkorrespondensiekursusse aan dié kollege. Die Wes-Kaapse sinode moet asseblief R10 000 daarvoor bewillig. Maar nee, die sinode het vasgeskop. ’n Oud-moderator, die bekende dr AJ van der Merwe wat as ouderling van die Groote Kerk die 1969-sinode bygewoon het, het kopskuddend mikrofoon toe gestap. Nee, het hy gesê, die sinode het klaar groot finansiële verpligtinge met die sinodale sentrum in Grey’s Pass wat nog lank nie afbetaal is nie. Daar is nie nou ’n ekstra R10 000 wat rondlê vir iets soos Bybelkorrespondensiekursusse nie …

Toe staan ds Jan Lange, formidabele predikant van Riversdal, op. Kyk, met hom aan jou kant, is die stryd so te sê gewonne. Hy het ’n vurige pleidooi gelewer en aan die einde van sy toespraak was die sinode reg om die geld vir die Hugenote Kollege te gee.

LEES OOK: Intekenaars: Só kry jy ons stories

Bybelkor – noemnaam van “die Bybelkorrespondensiekursusse van die NG Kerk aan die Hugenote Kollege” – sou egter eers drie jaar later op dreef kom. ’n Paar benoemings is vir ’n direkteur gemaak – Murray Janson, Adrio König, Frits Gaum – en toe laasgenoemde, predikant van Wynberg, die tweede keer gevra is, het hy die benoeming aanvaar.

Dit is vanjaar op 1 Februarie net mooi 50 jaar gelede dat ek, toe 31, Henda en ons oudste seun, André, in Wellington aangekom het. Ons tweede seun, Laurie, is ’n week later gebore en Lina, ons dogter, twee jaar later. Ons Wellingtonse jare … en daarmee saam Bybelkor … het begin!

My kantoor was ’n hoekkamer bokant die destydse biblioteek. Dr Johan, visionêr wat hy was, het my vrye teuels gegee, maar eers moes ek na Europa en die VSA gaan en leer hoe Bybelkorrespondensiekursusse daar aangebied word. In April 1969 het ek ’n wye oorsese draai gemaak en Bybelkolleges en -skole van allerlei soort en aard gaan besoek. Dit was veral die Sewende Dag-Adventiste in die VSA wat my beïndruk het met hulle reekse goed-ontwerpte kursusboeke. Hulle was met dié soort evangelisasiemiddel al jare lank aan die gang en in baie opsigte ’n voorloper.

LEES OOK: Só wil Jeugfokus gemeentes help met kategese

Terug in Suid-Afrika het ek hard begin werk aan die eerste Bybelkor-kursus – oor die Twaalf Artikels as oerbewoording van wat ons glo. In 1972 het die kursusboek verskyn – in die vierkantige formaat wat kenmerkend was van Bybelkor se eerste kursusse, op glanspapier met foto’s deur Hans Linde en sogenaamde “selfnasientoetse” en “kollegetoetse” wat inskrywers moes voltooi. Vir dié kursus, Só glo ek, het nagenoeg 8 000 mense ingeskryf. ’n Gedugte adviespaneel (onder wie Johan Heyns, Andrie du Toit, Pieter Potgieter, Mike Smuts sr, Charles Fensham, Bernard Combrink en Piet Verhoef) het die kursusmanuskrip vooraf gefynkam vir leerdwalinge en ander narighede, want dit was van groot belang dat die eerste kursus van Bybelkor “gesaghebbend en betroubaar” moet wees. Des te meer so as dit oor ons geloof gaan.

So glo ek het die kursusse die een na die ander gevolg: Christen-wees vandag oor die Bergrede deur Jan Hanekom – ’n voltreffer met ’n verspreidingsyfer van 20 000 – Kyk, Ek kom gou deur Adrio König, en Die ABC van gebed deur Hennie Conradie. Die kursus van Adrio König het lede van die Kaapstadse ring, onder wie Koot Vorster, ontstig omdat dit hier en daar anders geklink het as die destydse opvattings oor die wederkoms van Jesus. ’n Groot sukses was die tienerkursus, God en die tiener, wat tydens die Jeug-tot-Jeug-Aksie-jaar (1974) verskyn het en waarvan meer as 50 000 kursusboeke versprei is. Dit was ’n fleurige, kleurvolle kursusboek wat met sy voorkoms selfs die Amerikaanse Sewende Dag-Adventiste se publikasies na die kroon kon steek!

LEES OOK: Word ’n Vriend van Kerkbode

Intussen het Bybelkor se personeel uitgebrei: Hans Linde, Willie Botha, Attie van Wijk, Anné Verhoef, Anton van Niekerk en Maretha Vermaak (Jacobs) was onder dié wat groot rolle gespeel het. Margaretha van der Merwe (vir my altyd “Mevrou Van der Merwe”) was my jarelange stiptelike, getroue, lojale sekretaresse. Ons het ’n span pastorale raadgewers gehad wat die honderde vrae van intekenaars met sorg en geduld beantwoord het. Daar is ook ’n begin gemaak met kursusmateriaal vir swartmense – die eerste was Back to Africa with joy oor Handelinge 8:26-40 – en ’n Bybelkor-kantoor is met die hulp van die legendariese ds Japie du Plessis in Sri Lanka geopen.

Dr Nico Simpson. Foto verskaf

Toe Bybelkor die miljoen-kerf met die verspreiding van kursusboeke in 1983 bereik, het ons groot feesgevier en die destydse seremoniële staatspresident, mnr Marais Viljoen, het ’n kunswerk oor Hebreërs 4:12, wat spesiaal deur die Johannesburgse kunstenaar, Ilana Slomowitz, gemaak is, in die Bybelkor-gebou kom onthul. Drie jaar vantevore (in 1980) het Bybelkor se direkte verbintenis met die Hugenote Kollege tot ’n einde gekom en het dit ’n kerklike nie-winsgewende maatskappy geword onder die vleuels van die Algemene Sinode se Kommissie vir Kerklike Tydskrifte. Dit is gevier met ’n “onafhanklikheidsvlag” aan die vlagpaal bo-op die Ferguson-gebou!

’n Ry uitvoerende hoofde het ná my Bybelkor (later Bybel-Media) se stuurwiel vasgehou: Hans Linde, Pieter Fourie, Leon Venter en, sedert verlede jaar, Nico Simpson. Elkeen het sy eie besondere bydrae gelewer. Bybel-Media het soms die wind van voor gekry … en soms van agter. Baie water het die afgelope 50 jaar in die Bybel-Media-see geloop. Nou het ’n nuwe digitale era vir Bybel-Media aangebreek met ongekende moontlikhede. Die Here het hierdie werktuig die afgelope halfeeu gebruik om die Bybel en sy boodskap op verskillende maniere uit te dra. Mag dit in die volgende halfeeu ook gebeur!

  • Dr Frits Gaum was van 1971 tot 1986 die uitvoerende direkteur van Bybelkor.

Word 'n vriend van Kerkbode