Dolering: ‘Ons bid vir ware herlewing en reformasie binne die NG Kerk’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Francois Gouws, voorsitter van die kerkraad van NG Gemeente Springs-Oos, skryf namens die kerkraad:

Hiermee wil die kerkraad van die NG Gemeente Springs-Oos u amptelik in kennis stel dat die kerkraad tydens ons kerkraadsvergadering op 10 Mei 2021 besluit het om te doleer.

Ons wil hiermee, saam met baie ander gemeentes in die NG Kerk, treur oor die besluite wat die Algemene Sinode die laaste paar jaar geneem het wat in stryd is met die Woord van God, veral die besluit oor selfdegeslagverbintenisse (2019).

LEES OOK: Selfdegeslagverbintenisse: ‘Ons staan los’

Die kerkraad het al tydens die Hoëveld Sinodesitting op 18 April 2012 deur middel van ’n beskrywingspunt die Hoëveld Sinode gewaarsku oor twyfel wat gesaai word oor geloofswaarhede in die kerk (Besluit 23/SS/04/2012). Op 16 November 2015 het die kerkraad van NG Gemeente Springs-Oos besluit om appél aan te teken teen die besluit van die Algemene Sinode op 9 Oktober 2015 in verband met selfdegeslagverbintenisse. Ons treur oor dit wat alles daarna gebeur het en dat die Algemene Sinode onder die druk van ’n burgerlike hof gekies het om eerder aan mense gehoorsaam te wees as aan die Here. Daarom verwerp ons die 2019-besluit van die Algemene Sinode in verband met selfdegeslagverbintenisse in geheel en verklaar hiermee ’n leergeskil met die Algemene Sinode.

Ons beskou nie dolering as kerkskeuring nie, maar eerder as ’n staat van rou oor ’n Algemene Sinode wat nie meer die Woord van God as die hoogste gesag aanvaar nie. Ons sal aanhou voorbidding doen vir ons kerk.

LEES OOK: NG Gemeente Delmas-Wes: Kennisgewing van dolering

Ons bid vir ware herlewing en reformasie binne die NG Kerk sodat die kerk ook in haar besluitneming sal terugdraai na God en na die onfeilbare Woord van God. Ons verbind ons ook hiermee aan die werksaamhede van die Kairos Netwerk.

Ons versoek dat die Hoëveld Sinode duidelik aan lidmate van die NG Kerk sal verklaar watter standpunt die Hoëveld Sinode inneem in verband met die besluit van die Algemene Sinode ten opsigte van selfdegeslagverbintenisse asook die Hoëveld Sinode se band met die Algemene Sinode. Ons vra ook dat geen taakspan of lede van kommissies ons besoek nie, maar dat die saak tydens ’n buitengewone sinodesitting hanteer word, aangesien slegs ’n sinode ’n besluit kan neem oor hierdie sake.

Word 'n vriend van Kerkbode

2 thoughts on “Dolering: ‘Ons bid vir ware herlewing en reformasie binne die NG Kerk’

  1. Petrus Fouché says:

    Ons het by ons jongste Sinodesitting (sinode KZN) net weer besef hoe die dwaalleraars en genote te werk gaan. Dolerende gemeentes pleit aanmekaar om oor suiwer Skrifbeskouing te praat, en hulle forseer mense om in emosie vasgevang te word oor ‘n enkele sakie sodat hulle nie ontmasker kan word nie en die groot groep nie met mekaar kan praat nie. Die Kairos Netwerk vergader weer 25 en 26 Junie en daar praat ons oor die diepste en wesenlike krisis in ons kerk. Ons glo dat al meer lidmate en kerkrade gaan ontwaak en dat ‘n vloedgolf van herlewing ons kerk gaan tref … ons bid daarvoor en werk ywerig daarheen. Dankie Francois en kerkraad vir julle goeie uiteensetting en doelgerigte besluitneming!

  2. Henrietta Klaasing says:

    Die “tektoniese plate” is besig om te skuif in die NG kerk … dit is daardie onderaardse plate wat skuif net voordat ‘n aardbewing kom …

Comments are closed.