Treur oor mense, eerder as standpunte

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Louis van der Riet skryf:

Soos ’n kind wat hulle ouers sien baklei, wil ek graag die volgende waarneming deel oor die geskil wat ek sien afspeel tussen die strydende partye in die NG Kerk rakende die 2019-besluit oor menslike seksualiteit en die huwelik.

Dit wil voorkom asof daar twee kante in hierdie geskil is – ’n ‘ons’ en ’n ‘hulle’. Dié wat hulle “weg oopsien”, en dié wat nie hulle weg oopsien nie. Behoudend en progressief. Verkramptes en vrysinniges. Sterkes en swakkes. Dolerendes en dié vol vreugde. Ek skaar my nie aan een van hierdie kante nie, omdat my seksualiteit nie ’n standpunt is nie. Ek is nie pro-gay nie. Ek is gay.

Hierdie onderskeid is lewensbelangrik, maar skynbaar afwesig in hierdie ‘debat’.

LEES OOK: Gay mense word nog steeds gebrandmerk

As toeskouer tot hierdie tweestryd, is dit dus vir my as gay persoon byna irrelevant aan watter kant van hierdie draad predikante en kerkrade hulleself bevind. As dit nie soveel skade aangerig het aan LGBTQI-mense nie, sou ’n mens hierdie geveg as lagwekkend kon beskryf.

Net soos vroue nie van mans afhanklik hoef te wees om hulle bestaan as vroue te regverdig of goed te keur nie, so kan LGBTQI-mense met gemak wegstap van die NG Kerk se huishoudelike geweld.

LEES OOK: Stem in gaydebat wat ‘minste gehoor word’

Ek het groot waardering vir die kerkleiers wat hulle energie en liefde in hierdie tweestryd ingeploeg het om ons te bring tot waar ons vandag is. Maar om ’n egskeiding te vermy, is dit dalk nodig dat ons begin fokus op die belang van die kinders. Of sal ons maar die baba in twee sny?

My hoop is dat meer kerkrade en predikante hulle aandag sal verskuif vanaf ’n vasgeloopte gesprek tussen mense wat aan standpunte en hulle eie sekerheid vasklou, en hulle energie en liefde aan LGBTQI-mense sal spandeer.

Dít is hoe die Woord van God lewend raak, en só word die Woord mens.

Word 'n vriend van Kerkbode

7 thoughts on “Treur oor mense, eerder as standpunte

 1. The Rev Dr Dave Smit says:

  Brilliant! Clearly expressed and insightful. Thank you Louis for your challenge and grace, dear brother and colleague!

 2. Chris Smith says:

  Louis, ek hoor jou pyn en frustrasie.
  Ons kan egter nie wegkom van die grondliggende geloofsbeginsels en geloofswaarhede wat ons optrede bepaal nie. Paulus het byvoorbeeld in Efesiers 1 tot 3 eers gepraat oor die fondasies van ons geloof en daarna prakties geraak in hoofstukke 4 tot 6. Ons optrede kom voort uit ons denke.
  Daar moet ongetwyfeld deernis en liefde betoon word aan persone in die LGBTQI gemeenskap en aanvaarding van die persoon (nie dade) moet onvoorwaardelik wees. Maar as ons dan kom by die praktyk van die lewe (dade), kan ons nie die beginsels en waarhede in die Woord ignoreer nie.
  Hoe my liefde gestalte vind, word bepaal deur hoe ek dink. Niemand is net ‘n toeskouer nie en elkeen skaar hom iewers, of jy dit wil erken of nie. Kyk na jou praktiese lewe en jou teologiese denke sal onvermydelik wys. Laat Christus ons denke bepaal, dat ons ons liefde prakties reg kan uitleef.
  Laastens, ek besef die voortduur van die debat is skadelik. Daarom ook die versoek dat die Algemene Sinode so spoedig moontlik duidelik en ondubbelsinnig leiding sal gee en nie net “en … en” benadering sal volg nie.

 3. Kerkbode says:

  Geagte leser, ons verwelkom oop, respekvolle gesprek op ons webblad. Lees gerus Kerkbode se gespreksriglyne indien jy wil deelneem die aangesprek.
  Ons vermy kommentaar wat ander se geloof en Christenskap bevraagteken op grond van verskillende interpretasies van sekere aspekte van die Christelike tradisie. Lees meer by hierdie skakel: https://kerkbode.christians.co.za/kommentaarbeleid/

 4. Louis Van Der Riet says:

  Beste Chris
  “Hoe my liefde gestalte vind, word bepaal deur hoe ek dink” – ek wil jou uitnooi om te dink hoe jou standpunt as liefdeloos ervaar kan word. Toets jou denke in dade teenoor gay mense. Dit sal meer vra as om net te “hoor”. En dan wil jou verder uitnooi om leiding te ontvang van die mense wie jy lief het – gay mense – eerder as van die Algemene Sinode.

 5. Louis Van Der Riet says:

  Thank you for your kind comment and recognition, Dave!

 6. Henrietta Klaasing says:

  “’n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense!” Handelinge 5 vers 29 

 7. Johannes de |Koning says:

  Ons moet treur soos Daniël oor God se verwoeste heiligdom. Oor God se kerk wat nie meer Sy naam eer deur sy gebooie te onderhou nie. Dis juis die probleem – die mens het in die NG Kerk belangriker geraak as God.

Comments are closed.