KYK: Genade sonder geregtigheid word eintlik goedkoop – Robert Vosloo

“God kyk anders na ons sodat ons anders na ander kan kyk …” – Luister na die videogesprek hieronder tussen prof Robert Vosloo, ’n lid van die NG Dosenteraad, en dr Pieter van der Walt, verbonde aan die Taakspan Navorsing asook Leer en Aktuele Sake.

Meer oor hierdie videoreeks: Die dagbestuur van die Algemene Sinode Moderamen (ASM) het ’n reeks van meer as 13 video’s gemaak waarin lede van die Moderamen, asook dosente van die NG Kerk aan die ekumeniese fakulteite bydraes lewer onder die tema: So glo, leer en getuig ons.

Die gesprek gaan oor die NG Kerk se oortuigings, praktyke en prosedures, volgens ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die ASM. “(Ons) vertrou dat die video’s benut sal word deur leraars en kerkrade om die NG Kerk se standpunte te belig, te bespreek en perspektief te bied waar dit nodig is,” het Janse van Rensburg gesê. 

  • PRAAT SAAM: Lewer gerus kommentaar onderaan dié berig. Lees ons kommentaarbeleid HIER
  • Bybel-Media en Kerkbode tree as vennoot op met die publikasie van hierdie video.
  • Lees HIER meer oor hoe jy Kerkbode kan ondersteun deur ’n Vriend van Kerkbode te word.

One thought on “KYK: Genade sonder geregtigheid word eintlik goedkoop – Robert Vosloo

  1. Stefaan de Jager says:

    Hierdie onderhoud klink so mooi dat selfs `n Jood en `n Moslem daarmee sou kon identifiseer, want Christus staan nie sentraal hierin as die Een wat ons regverdig voor God gemaak het nie.

Comments are closed.