‘n Geskiedenis van ‘regsinnigheid’ sowel as ‘vroomheid’ in die NG Kerk

Meer oor hierdie videoreeks: Die dagbestuur van die Algemene Sinode Moderamen (ASM) het ’n reeks van meer as 13 video’s gemaak waarin lede van die Moderamen, asook dosente van die NG Kerk aan die ekumeniese fakulteite bydraes lewer onder die tema: So glo, leer en getuig ons.

Die gesprek gaan oor die NG Kerk se oortuigings, praktyke en prosedures, volgens ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die ASM. “(Ons) vertrou dat die video’s benut sal word deur leraars en kerkrade om die NG Kerk se standpunte te belig, te bespreek en perspektief te bied waar dit nodig is,” het Janse van Rensburg gesê. 

 • PRAAT SAAM: Lewer gerus kommentaar onderaan dié berig. Lees ons kommentaarbeleid HIER
 • Bybel-Media en Kerkbode tree as vennoot op met die publikasie van hierdie video.

Lees HIER meer oor hoe jy Kerkbode kan ondersteun deur ’n Vriend van Kerkbode te word.

2 thoughts on “‘n Geskiedenis van ‘regsinnigheid’ sowel as ‘vroomheid’ in die NG Kerk

 1. Dr. Enrico Casaleggio says:

  Die sogenaamde Kuyper-lyn en Murray-lyn is in die verlede meestal as verrykend en aanvullend in die NGK beleef. Dit word as ‘n onderskeiding in spiritualteit gesien, nie noodwendig in sake soos die gesag van die Skrif nie. As ek die hierdie video reg verstaan, word Murray egter in dieselfde bootjie as Prof Du Plessis geplaas. Dit is egter ‘n onaanvaarbare skuif in die Teologie, wat die Godheid van Jesus op die spel plaas. Murray is reeds (deur die kerk) in dieselfde kategorie as Tutu geplaas met die boekprys wat hulle naam deel. Tutu bely dat Jesus nie die enigste weg tot saligheid is nie. Murray sou dit nie onderskryf nie. Murray sou ook nie Du Plessis se dwaling oor Christus se twee nature onderskryf nie.
  Verstaan ek dit reg dat daar waar die Kuyper-lyn gevolg is in die verlede, dat dit sonder teologiese begronding was, maar bloot deur meerderheid stem?
  Dr. Enrico Casaleggio, Fichardtpark, Bloemfontein

 2. Floris Knouwds says:

  Sommer net my indruk (na aanleiding van Nelis se hoop dat die video benut sal word in gesprekke in die gemeentes – as ek sy opmerking reg verstaan):

  1. Die lidmate in ons gemeente is gewone gelowiges wat begelei wil word in hulle geloofslewe. Hierdie (hoogs) teologiese inleiding sal hulle nie intrek (“engage”) nie. En daarom min of geen waarde toevoeg aan die bevordering van sulke gesprekke nie.

  2. Lidmate soek helder verklarings oor waar die NG Kerk regtig staan in sy standpunt oor geloof, die rol en gesag van die Bybel, standpunte wat in hulle ervaring nie rym met die Bybel nie, ens. Om te sê: Kom ons hou vas aan die teologiese lyne in die vorige eeu – sonder die gelykmatige aandag aan die oorspronge van ons kerk in die Reformasie – voel ietwat na onvolledigheid – minstens ‘n effense tonnelvisie. En dit bied geen duidelike antwoorde op die geloofsvrae van lidmate nie.

  En dan ‘n laaste vraag: Waarom is “comments” op die Youtube weergawe afgesit? Hoe bevorder dít die gesprek waarop Nelis hoop?

Comments are closed.