FW de Klerk het die NG Kerk ook gehelp

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die dood van oudpresident FW de Kerk op Donderdag 11 November, het verskillende reaksies ontlok. In sommige oorde is daaroor gejuig terwyl ander met diep dankbaarheid teruggedink het aan wat hy vir Suid-Afrika beteken het. Die bekende digter/sanger, Koos Kombuis, vat dit tereg saam in een woord: “Dankie”. Dit som waarskynlik die emosie op waarmee die NG Kerk ook oor sy dood moet reflekteer. Die vraag is natuurlik waarom? Hy was immers ’n “Dopper” – ’n lidmaat van die Gereformeerde Kerk.

Lees ook: FW se dood moet SA’ners aanmoedig om ‘reis na demokratiese en voorspoedige land te voltooi’

Die antwoord op hierdie vraag is te vind in gebeure wat in 1989 afgespeel het. Suid-Afrika was in chaos en op die rand van totale anargie. De Klerk het geweet dat groot besluite nodig was. Laat in 1989 het prof Johan Heyns aan hom die voorstel gemaak van ’n konferensie waar al die kerke in Suid-Afrika kon saamkom om oor die rol van die kerk in ’n veranderende Suid-Afrika te praat. Na aanleidng van prof Heyns se wenk, het mnr De Klerk tydens sy Kersboodskap ’n beroep op die kerke gedoen om saam te kom en mee te werk aan ’n plan vir onderhandeling en versoening in Suid-Afrika. Na afloop van die toespraak is dr Louw Alberts benoem om as sameroeper van die konferensie op te tree. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het egter by monde van eerwaarde Frank Chikane beswaar gemaak teen moontlike inmenging van die staat. Na onderhandeling tussen Alberts en Chikane is besluit dat hulle as mede-sameroepers van die konferensie sou optree, op voorwaarde dat mnr De Klerk as rolspeler onttrek. Die konferensie het van 5-9 November 1990 by die Hunter’s Rest-hotel in Rustenburg plaasgevind en is deur afgevaardigdes van meer as 80 kerklike denominasies en groepe in Suid-Afrika bygewoon.

Lees ook: Vyf debatte woed, slegs indringende gesprek sal help

Dit was hier waar prof WD Jonker tydens sy voordrag namens homself, die NG Kerk en die Afrikanervolk belydenis gedoen het oor die pyn en lyding wat apartheid vir die grootste deel van die bevolking van Suid-Afrika veroorsaak het. Jonker se belydenis het ongetwyfeld vir die NG Kerk deure oopgemaak om ’n leidende versoenende rol te speel in die aanloop tot die verkiesing van 1994. Dit is tydens die Algemene Sinode van 1994 deur mnr Nelson Mandela bevestig.

Mnr FW de Klerk was nie net bereid om na prof JA Heyns te luister nie, hy was ook bereid om terug te staan sodat die konferensie van kerke kon plaasvind. Dit het aan die NG Kerk die geleentheid gegee het om by monde van prof WD Jonker te sê: “Ons is jammer.” Daarom is dit gepas dat die NG Kerk ook nou sê: “Dankie, Mnr De Klerk.”

 • Prof Johan van der Merwe doseer Kerkgeskiedenis en Kerkreg aan die Universiteit van Pretoria.
Word 'n vriend van Kerkbode

5 thoughts on “FW de Klerk het die NG Kerk ook gehelp

 1. William McKay says:

  Prikkelende en uitdagendende artikel – wat weer die geskiedenis en verhouding tussen Staat en Kerk (en Samelewing) sterk na vore bring. Miskien moet die NGK werklik Dankie Sê” en terselfdertyd ook “Bely” – soos FW De Klerk voor sy dood …

 2. Hennie van Deventer says:

  “Dankie” is ‘n woord wat maar wurgend uit sekere kele kom!

 3. Soekie beetge says:

  Ek het nog altyd baie respek gehad vir mnr Deklerk. Hyt gedoen wat gedoen moes word. Hyt ons NIE “uitverkoop” NIE. Hy was n groot staatsman en Christen. Dis nie sy toedoen dat swak , korrupte en omgekeerde apartheid ons land in die afgrond regeer nie. So FW De Klerk ek groet jou met respek en mag jou siel in vrede rus. Polities kan ek nog baie menings lug, maar dis nie nóú die tyd en plek nie. Ons opregte Christene moet bid en werk dat God weer in ons land toegelaat sal word on te regeer en n ingrype in leiers se lewens sal bring. DANKIE FW…Shalom Christen vriend

 4. Lood Oliver says:

  Hoekom het die Kerkbode nie iemand gekry om hieroor te skryf wat die feite ordentlik en op ‘n onafhanklike manier kan weergee nie? Prof Johan van der Merwe sien slegs een kant van die saak raak soos iemand wat oogklappe dra. Die kerk mag feite eerlik weergee. Ons hoef nie meer witvoetjie te soek by die regering nie.

 5. robert L barrie says:

  Niks meer as dankie is al wat ons kan sê oor die verandering. Nog steeds jammer vir die onwaardige wyse waar mense deur gierigheid en selbeheptheid aangaan om net na hulle self en meelopers te kyk. Die staat sowel as die privaat sektor. Leiers wat eerder hulle self betaal as om meer vir die mense in struktuur en opvoeding te gee. Dan die Vader vra om ons te help om die ‘krisis’ te oorkom

Comments are closed.