KYK: Beswaardes deurtrap nege opsies by Moreleta 

Die grootste gemeente in die NG Kerk speel vandeesweek gasheer vir ’n twee-dag-beraad wat onder meer opsies verken vir lidmate, kerkrade, leraars en gemeentes wat ongemaklik voel binne die kerkverband. 

Nege opsies vir die pad vorentoe is laat Dinsdag aan die gehoor van sowat 450 voorgehou met wydlopende toeligting deur ’n paneel van kundiges. Die beraad, wat volgens die organiseerders nie ’n teologiese bespreking sal wees nie, maar ’n praktiese een, word as “nie-formele kerkvergadering” beskryf. Geen lede van die NG Kerk se Algemene Sinode is in hul amptelike hoedanigheid verteenwoordig nie.

Die opsies, kortliks, is: 

 1. Doen niks 
 2. Aanvaar sinode se besluit (vermoedelik die 2019-besluit oor selfdegeslagverbintenisse)
 3. Word ’n “kerkbreker”
 4. Verlaat die kerk
 5. Gaan hof toe
 6. Doleer (kerktaal vir “treur”)
 7. Maak die bande los met die Algemene Sinode (Art 37)
 8. Verklaar leergeskil
 9. Verken nuwe kerkverbande / netwerke wat strek oor die grense van huidige ringe en sinodes

Dr Gustav Claassen, die algemene sekretaris van die NG Kerk, het by navraag oor die lys opsies gesê: “Ek kyk na die verskillende opsies en die feit dat gesprek oor verskille nie as ’n moontlike opsie oorweeg word nie is teleurstellend.”

LEES OOK: Moreleta nooi ontevredenes: Huil saam met ons

“Hier word na radikale moontlike opsies gekyk sonder om verhelderende ruimtes te benut om dit wat ons nog steeds aanmekaar bind en waaroor ons saamstem as basis te gebruik om verskille aan te spreek. Hoe kan ons mekaar hoor as ons nie met mekaar praat nie?”

Die saamtrek kom te midde van meer algemene woorde van waarskuwing teen skeuring in die kerk die afgelope weke. In sy gereelde Kerkboderubriek skryf dr Lourens Bosman dat die NG Kerk in sy kerkorde verklaar “dat ons ‘deur God Drie-enig geroep (is) om deel te neem aan die missie van God in die wêreld.’ Dit is tyd dat ons hierdie roeping ernstig opneem. Hierdie roeping het konsekwensies. Om eenheid te bewaar is een van die belangrikste konsekwensies,” het Bosman, die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode, in sy rubriek geskryf. 

 • Die beraad duur voort tot Woensdagmiddag. Hou hierdie webwerf dop vir verdere dekking. 
 • Hierdie berig is ná publikasie opdateer.
Word 'n vriend van Kerkbode

5 thoughts on “KYK: Beswaardes deurtrap nege opsies by Moreleta 

 1. Hoekom word daar nie oorweeg om met n aktiewe veldtog te begin om die algemene kerk in te lig oor Skrifgesag, wat die Woord van God (en spesifiek Jesus in Mat:19) sê oor die huwelik en hoekom die besluit onaanvaarbaar is nie? Dalk kan die besluit met die volgende sinode omgekeer word…?

 2. Nico van Rensburg says:

  Ek is so dankbaar om deel te wees van Sinode Goudland. Ons volg die kerlike weg. Buitengewone Sinode, gesprek met ASM en geskil verklaar. Wat nou in gespreksproses DV vanaf 4 Maart met die ander 9 Kerke van die NGK uitgeklaar moet word. ‘n Proses wat ook langs die weg van Padberade in ons sinode tot op grondvlak hanteer sal word. Ek glo dat ons almal met beter en oper verhoudings anderkant gaan uitkom. Kyrie Eleison.

 3. Kirstein Combrink says:

  My beskeie mening is dat die geleerdes se kommentaar die pot heeltemal mis sit!
  1. Daar is geen ruimte binne die strukture van die sinodes om verskille aan te spreek nie, net een vooropgestelde agenda word gedryf en bevoordeel. Verrykende besluite wat skrifgesag aantas is geneem én goedgekeur waarna die moderator self die ‘vasgelooptheid’ met die Skrif erken.
  Die deur is oopgemaak vir aktiviste om op regsgronde hulle eise af te dwing op behoudende christene en word ondersteun deur die NG Kerk.
  2. Die ‘eenheid’ waarna hierbo verwys word is VALS want sonde is strydig met God se Woord en Sy heiligheid is in gedrang. Skeuring is die gevolg van die rigting waarin die Algemene Sinode die NG Kerk forseer.

 4. PIETER VENTER says:

  ONS WIL DIE NG KERK EN AL SY GEMEENTES UITDAAG OM TERUG TEKEER NA DIE 1953/1933 BYBEL. DIE GANSE HEILIGE SKRIF VAN GOD. DIT IS DIE MEES VOLLEDIGSTE GOD GEGEWE BYBEL VIR DIE KERK. DIE VERREIKENDE VERSKILLE TUSSEN,, DIE 1953/1933 EN DIE 1983/2020 bybel IS:- 1) DAT NET 620 WOORDE WAT DEUR JESUS CHRISTUS SELF GESPREEK WAS WEGGELAAT IS, 2) DIE NAAM JESUS IS NET 87 KEER UITGELAAT, 3) DIE NAAM CHRISTUS IS 52 KEER WEGGELAAT, 4) DIE NAAM HERE IS NET 39 KEER UITGELAAT 5) DIE NAAM GOD IS 48 KEER WEGGELAAT, 6) DIE GODHEID VAN JESUS CHRISTUS IS 40 KEER UITGELAAT, 7) MEER AS 900 VERS GEDEELTES IS GEDEELTELIK WEGGELAAT, 8) MEER AS 9183 VERSE WOORDE EN DELE VAN HOOFSTUKKE IS UITGELAAT UIT DIE 1983/2020 EN ALLE MODERNE bybels VAN WESCOTTE EN HORT. LET ASB OP NA DIE VYANDE VAN GOD SE KERK SE HOOFSPREEK, VERDEEL EN HEERS!! VERDEEL DIE KERK MET TWEE BYBELS EN VALSE WOORD VERKONGIGING EN HEERS DAAROOR,, EN DAN BAAR ONS VERDEELTHEID. ONS KAN NIE DIE ALMAGTIGE GOD DIE VADER SY SEUN JESUS CHRISTUS EN SY KRAGTIGE HEILIGE GEES AANBID MET N VERDEELDE BYBEL EN N VERDEELDE GEMEENTE NIE. NET N VOORSTEL HOEKOM TOETS ONS NIE DIE ALMAGTIGE VADER SEUN EN HELIGE GEES NIE, IN AL DIE NG KERKE EN GEBRUIK VIR EEN MAAAND SLEGS DIE 1953 /1933 BYBELS SAAM MET DIE OU PSALM EN GESANGE BOEKE, EN KYK NA DIE GEMEENTE SE GETALLE EN TOESTAND NA SLEGS EEN MAAND NIE. DIT WAS IN TWEE GEMEENTES BEPROEF MET GOEIE RESULTATE. BESTE GROETE IN JESUS CHRISTUS. PIETER VENTER 0829529748.

 5. Johannes Ellis says:

  Ek is jammer, maar aan die einde van die dag bly ek ‘n mens, ‘n gay mens wat die Here wil dien en die skrif of bybel weergawes of gemeentes wat verskil kan maar verskil, maar die feit dat daar soveel tyd gespandeer word aan die kwessie laat ‘n mens besef dat daar mense is wat baie omgekrap is, maar dit gaan nie verander wie ek en soveel ander is nie, Ons kies nie om te veroordeel word en soos ‘n plaag gesien word nie. Ons wil ‘n familie wees, ons kinders voorgestel hê en die Here ook dien. Ons is julle klein kinders, julle kinders en ek voel jammer vir enige gay mens wat se familie deel is van hierdie gemeente, maar ek hoop en wens julle voorspoed op die pad vorentoe, dat julle ‘n uitweg vind en gelukkig sal wees, want dit maak my hartseer om die stories te moet lees oor my kerk.

Comments are closed.