Pleidooi uit ‘hotspot’: Moenie eredienste hervat

“Geen gemeente kan op hierdie stadium die veiligheid van lidmate waarborg nie en nog minder weet gemeentes wat die regsaanspreeklikheid sal wees, indien ’n lidmaat die virus by die kerk sou opdoen,” lui een van die punte in ’n verklaring wat deur een van die NG Kerk se tien streeksinodes uitgereik is te midde van die algehele verbod op godsdienstige saamtrekke wat vandeesmaand opgehef is.

“Omdat ons ons naaste so liefhet soos onsself en ons opofferinge maak ter wille van die groter groep, versoek (leierskap) dat kerkrade en gemeentes van Goudland Sinode nie hulle eredienste op Vlak 3-inperking, oopstel na 1 Junie nie,” lui die verklaring deur ds Johan Brink, voorsitter van Goudland.

“Ons versoek almal om gedurende Vlak 3-inperking hulle eredienste gesluit te hou ter wille van die moontlike uitbraak van die Covid 19-pandemie en die verspreiding van die virus.” Lees die volledige Goudland-verklaring HIER. (As jy hierdie berig binne die Kerkbode-app lees, maak die skakel eerder via jou webblaaier oop).

Goudlandleiers wys op alternatiewe tot die voorgestelde hervatting van eredienste met ’n maksimum van 50 mense per lokaal. Laasgenoemde is van die voorwaardes wat danksy bedinging deur onder meer die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) bewerkstellig is.

“Gemeentes word aangemoedig om op die uitkyk te wees vir ander maniere van kerkwees soos byvoorbeeld deur hulle kerkgebou deur die week oop te laat vir mense om in stilte en afsondering en gebed met God Drie-enig besig te wees, natuurlik met die nakom van al die voorsorgmaatreëls. Dat lidmate doelbewus sal uitreik na mede-lidmate en alle mense in hulle onmiddelike omgewing, veral ook enkellopendes en bejaardes en hulle met liefde en deernis sal dien.”

Brink noem ook dat Johannesburg sowel as “die hele Wes-Rand-distrik as sogenaamde ‘hotspots’ geïdentifiseer is, wat beteken dat die verspreiding van die koronavirus daar hoog is en ’n groot deel van Goudland Sinode resorteer onder hierdie areas,” skryf Brink in die verklaring wat op 30 Mei uitgereik is.

Kerkbode het verlede week berig dat ook die SARK walgegooi het teen ’n grootskaalse hervatting van eredienste hierdie Sondag. “In ’n laat verklaring het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sy lidkerke aanbeveel om, indien hulle kerklike byeenkomste sou wou oorweeg, sowat vier tot 12 weke te neem om behoorlik gereed te maak,” het dr Gustav Claassen op Vrydag 29 Mei gesê.

“Die rede is om seker te maak dat met al die nodige voorskrifte en protokol in plek, kerklike byeenkomste veilig sal begin,” volgens die Algemene Sekretaris van die NG Kerk. “Dit sou beteken dat die eerste byeenkomste eers teen die vroegste 28 Junie sou kon begin indien ’n gemeente aan al die voorkomingsmaatreëls kan voldoen,” volgens Claassen.

Ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode, het in dieselfde week aan Kerkbode gesê “Dit is nie so eenvoudig om te sê 50 mense kan nou maar oral vergader nie … daar is plekke waar groepe van 50 nie moet vergader nie.”

  • Hierdie berig is ná publikasie aangepas. – Red.
Word 'n vriend van Kerkbode

2 thoughts on “Pleidooi uit ‘hotspot’: Moenie eredienste hervat

  1. Sarel Strydom says:

    Dink maar net aan die Insident wat in Bloemfontein plaas gevind het .

  2. Imker Hoogenhout says:

    Net ‘n opinie van my kant af: As die vertroue in ‘n gemeente sodanig verlaag het dat die gemeentebestuur bang is om eredienste te hou omdat hulle vrees dat ‘n lidmaat die gemeente sal dagvaar as hy / sy koronagriep opdoen, dan het die gemeente dieper probleme as Covid-19.

Comments are closed.