‘Belydend’ eerder as ‘dolerend’?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Prof JW (Hoffie) Hofmeyr skryf: In ’n nuwe en merkwaardige ontwikkeling het dit by monde van die plaaslike predikant van die NG Gemeente Richmond in die Noord-Kaap, dr Theo Badenhorst, bekend geword dat ook hierdie gemeente hulle op 23 Februarie met blydskap verklaar het tot ’n “belydende gemeente” oftewel “dolerende gemeente”.

Hulle besluit wat ook spreek van hoe breed en diep die kommer in die NG Kerk reeds in die land strek, lui soos volg: “Die kerkraad van die gemeente Richmond verklaar ons gemeente met blydskap as ’n belydende gemeente (verkieslik bo ‘dolerende’). Ons bevestig opnuut die gesag van die Heilige Skrif, die waarde van ons belydenisskrifte, die liggaamlike opstanding van Jesus Christus ons Here, die persoonlike bestaan van ons vyand die duiwel, sowel as die maagdelike geboorte van Christus. Mag die kerk haar steeds deur Woord en Gees alleen laat lei.”

Lees ook: Oor Namibië se ‘ultimatum’

Hierdie besluit is net nog ’n verdere bewys hoe omvangryk die gegronde kommer oor die rigting van die huidige NG Kerkleierskap en sommige van sy teoloë is. Skynbaar besef die huidige NG Kerkleierskap nie hoe sentraal te midde van verskillende wêreldwye strominge en tans ook die tragiese oorlog in Oekraïne, die Woord van God en die God van die Woord die hele mensdom se enigste Hoop is oor alle eeue heen. Daar word gans te oppervlakkig oor basiese geloofstandpunte en oor die sentrale boodskap van die Bybel, soos onder andere ook blyk uit die konferensie oor Queer-teologie, heen geloop wat tot omvangryke verwarring lei.

Die NG Kerk Richmond het met sy term “belydende gemeente” ’n baie interessante nuwe dimensie toegevoeg tot die debat oor die huidige diepgaande krisis in die NG Kerk oor Skrifinterpretasie en afwykende teologiese denke. Die term “belydend” het ’n lang geskiedenis in kerk en teologie. Een van die belangrikste momente in hierdie geskiedenis is toe ’n sterk groep in die middel 1930’s standpunt begin inneem het teen die Nazi-Duitsland-regime. Onder leiding ook van mense soos die bekende Karl Barth is ’n verklaring uitgereik waarin gestel is dat dinge in die kerk in Duitsland net nie op die ou trant sou kon aangaan nie.

Lees ook: Ons sien uit na gesprek met die Sinode van Namibië – Nelis

Die interessante en merkwaardige term wat die NG Kerk Richmond gebruik, naamlik ’n “belydende kerk” in plaas van ’n “dolerende kerk”, gaan waarskynlik in die toekoms ’n al groter rol speel. Nadat byna ’n honderd gemeentes van die NG Kerk nou reeds vir ’n tyd lank gedoleer het, is die tyd moontlik ryp om oor te gaan na ’n positiewe beweging, naamlik om ’n “belydende kerk” te word. In wese sê dit niks anders as dat die NG Kerk ’n kerk wil wees wat vashou aan Skrif en Belydenis, al dan nie. En dit is die groot kwessie wat tans in die omvangryke krisis in die huidige NG Kerk besleg moet word.

Word 'n vriend van Kerkbode

One thought on “‘Belydend’ eerder as ‘dolerend’?

  1. Frikkie Marais says:

    Ek is nie juis op hoogte met die hele gesprek nie. Dit wil vir my voorkom op hierdie stadium dat hierdie “beweging” geskoei is op uitsprake en tendense in die kerk en nie op amptelike geskrifte/verslae van die Sinodes nie. As ek dit verkeerd het, sal ek dit waardeer as daar telkens spesifiek na welke dokumente verwys sal word. Dit voel of ek uitgesluit word van ‘n “binnekring-grap”. As ek egter reg is, wonder ek of die dolerende/belydende gemeentes die saak op die regte manier hanteer. As indiwidue uitsprake lewer wat in stryd is met die amptelike dokumente, moet dit op ‘n kerklike manier met die persoon uitgeklaar word. Ek vrees dat die hele dolering-beweging/mode indrukke laat wat nie reg laat geskied aan die beeld van die kerk nie. Dis ‘n wollerige storie vir my…

Comments are closed.