Peiling: Grootste uitdaging vir die kerk?

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

Die volgende vergadering van die Algemene Sinode (6-11 Oktober 2019) gaan binnekort nadink oor die rol en roeping van die kerk. Ons wil graag jou stem hieroor hoor. Vandeesweek is die laaste vraag in die reeks peilings. Die vraag gaan oor die grootste uitdaging vir die kerk in terme van die institusionele vorm en funksie. Dink aan sake soos die kerklike strukture en besluitneming, die  beeld van die kerk (“branding”), die belang van die NG denominasie vir gedeelde identiteit en beweegruimte van gemeentes.

Neem gerus deel by die peiling onderaan hierdie plasing en klik op die webskakels hieronder vir die vyf vorige peilings in hierdie reeks.

Peiling 1: Wat is die belangrikste eksterne veranderinge en uitdagings wat die NG Kerk moet hanteer?

Peiling 2: Wat is die grootste interne uitdagings wat die kerk moet hanteer?

Peiling 3: Hoe sien jy die roeping van die kerk in die samelewing?

Peiling 4: Wat is die belangrikste prioriteite en uitdagings vir die kerk se bediening aan en deur sy lidmate?

Peiling 5: Hoe lyk die kerk se toekomstige teologiese rigting?