Ope brief nooi breër burgerlike stem in by gesprek voor sinode

’n Rits ope briewe is die naweek uitgestuur in aanloop tot die sitting van die Algemene Sinode wat op Sondag 6 Oktober in Benoni begin en tot Vrydag sal duur.

Een so skrywe (met ’n lys van ondertekenaars en hul ampsbeskrywings wat meer as 800 woorde beslaan) is deur dr Frits Gaum aan die media versprei. Die oud-kerkleier sal nie self die saamtrek bywoon nie, maar skryf tesame met bekendes soos die politikus Helen Zille en ander uit die burgerlike samelewing: “Ons is gelowige mense en rig hierdie Ope Brief in ons persoonlike hoedanigheid aan u omdat ons glo dat u tydens die Algemene Sinode van 2019 besluite gaan neem wat vir die  kerk van Jesus Christus in Suid-Afrika en Afrika van besondere belang kan wees.”

Die brief maak vyf punte oor die tema van selfdegeslagverbintenisse, wat wel in die week bespreek sal word, volgens die agenda.

“Die Bybel praat nêrens oor seksuele oriëntasie as sodanig nie. ‘Homoseksualiteit’ is nie ’n Bybelse term nie, maar dateer uit die 19de eeu. Dit is ons oortuiging dat, soos ’n heteroseksuele oriëntasie in sy verskillende vorme nie sonde is nie, so is ’n homoseksuele oriëntasie in sy verskillende vorme nie sonde nie. En soos ’n morele heteroseksuele leefwyse nie sonde is nie, so is ’n morele homoseksuele leefwyse nie sonde nie,” lui ’n uittreksel uit die brief.

In nog ’n wydlopende bydra deur dr Danie Nel van NG Kerk Wynberg word gekyk na die aantal beswaarskrifte wat by die sinode “hanteer” moet word. “Behoort ’n kerklike vergadering voorskriftelike bepalings betreffende seksuele etiek te formuleer om daardeur beheer oor mense se keuses en lewens uit te oefen?” vra die skrywer.

In ’n derde lesersbydra wat Kerkbode sedert die begin van die naweek ontvang het, skryf twee “ampsdraers wat gay is”: “Daar is baie gelowiges wat wel wonde dra, en wat goeie rede het om verward te wees oor God se uitnodiging. Ons is besig om te leer dat die kerk vir sommige ’n vyand is, wat hulle sukkel om lief te hê. Aan God se tafel, word ons ook herinner dat elkeen van ons skuld moet bly bely. Hier kan ons eerlik wees oor ons eie swakheid en die skeiding wat ons skep, want die ‘swakheid van sommiges’ leef in ons elkeen.

Nog ’n briefskrywer, Marcel Vosloo, meen weer daar is “toegelaat dat daar in die kerk – op grond van selektiewe en eensydige wetenskaplike gegewens – gesê is dat dieselfdegeslag oriëntasie (SGO) ’n gawe van God is.” Lees sy volledige brief hier.

  • Kerkbode sal regstreeks verslag doen oor die sinode-sitting. 

In die lig van wye belangstelling in die vergadering van die Algmene Sinode (6-11 Oktober) pas ons Kerkbode se gebruiklike woordperk op lesersbydraes tydelik aan om lesers selfs meer plek te gee om aan die gesprek deel te neem. Stuur bydraes wat die 3 000 karakterperk van ons BRIEWEBLAD oorskry, per e-pos na kerkbode@tydskrifte.co.za indien – Red.