Mag die liefde heel bly, al versplinter die kerk

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Lucas Visagie van Centurion skryf: In die Christelike geloofsgemeenskappe was daar nog altyd verlore mense, dié wat vrylik Protestants ’n eie rigting neem en konstant afsplinter, en dié wat soekend en akkommoderend, bloot eerlik vanuit hulle eie gebrokenheid, besef die enigste heling is die liefde.

Is enige vorm van uitsluiting nie blote liefdeloosheid nie? As die NG Kerk sy deure toemaak om enige iemand buite te hou, behoort die geloofsgemeenskap hulleself dringend en selfkrities af te vra: Nou waarvoor staan ons dan na alles? Die geloofsgemeenskap wat bely dat hulle Christus wil navolg, sal beslis ’n kerk wees vir alle mense.

LEES OOK: Kerkskeuring, kerkherstel of kerkherskikking?

Of gay-wees sonde is, betwyfel ek. Waaroor ek seker is, is dat ons wat nie gay is nie, hierdie mense wat ’n ander seksuele oriëntasie het, al so verwond het, dat van hulle hulleself verskans in gedaantes wat hulle nie is nie. Dit opsigself behoort ’n klag teen elke lidmaat te wees wat die taal van verwerping onnadenkend uitspreek oor hulle wat gay is.

God se genade en die liefde van Christus kan nie net beskibaar wees vir hulle wat ’n Bybelse saak wil uitmaak dat hulle die enigste en ware standpunt beet het in hulle verstaan van die letter van die Woord nie. Die Woord – en die verstaan daarvan – is vir almal. Hierdie beskikbaarwees van die liefde en genade kan geen geloofsgemeenskap in voorwaardes verander nie.

LEES OOK: 5 vrae aan Theo Danzfuss

Wanneer ons vorentoe storm met uitsluitingsklousules oor die liefde, speel ons God en speel ons liefdeloos onkant, wat die evangeliese boodskap se hart liefdeloos uitruk. Uitsluiting en veroordeling raak sinonieme.

Ons moet waak dat ons in hierdie lewe nie voorskriftelik en voorwaardelik reëls belangriker maak as die lewe self nie. Al sukkel ons om onsself te vind en te verstaan, mag dit nie tot uitsluiting van die liefde en mense wat dalk baie anders as ekself is, wees nie. Die liefde kom eerste, dit sluit almal in wat ernstig is daarmee, en dit oorbrug ons verskille waar ons bloot nie weet nie. En waar ons nie vir seker weet nie, kan ons ons veel eerder misgis met die diepte en omvang van Christelike liefde.

LEES OOK: ’n Nuwe band ná die tou gebreek het

Die liefde omarm sonder voorwaardes, dit maak heel sonder vrae, dit splinter nie op nie, en hou nie mense buite waar hulle saam in die kring hoort nie, ongeag hoe hulle aanmekaar gesit is. Die liefde bou brûe, dit skep nie fiktiewe grense van wie hoort en wie nie.

Ons soek saam, terwyl ons mekaar naby hou.

Word 'n vriend van Kerkbode

4 thoughts on “Mag die liefde heel bly, al versplinter die kerk

 1. Kerkbode says:

  Geagte leser, ons verwelkom oop gesprek. Hier is ons riglyne: https://kerkbode.christians.co.za/kommentaarbeleid/
  Dit is nie vir ons moontlik om individuele kommentaar dag en nag te modereer nie. – Red.

 2. Chael TerBlanche says:

  Lucas ek verstaan jou standpunt omrede jy onseker is of homoseksualiteit sonde is of nie. Indien jy egter nie onseker is nie en weet dat dit sonde is, sou jou standpunt nog dieselfde wees?

  Een van die verantwoordelikheid van ‘n gelowige is om die wat swakker is te beskerm van verkeerde invloede en sonde. Dit is om vir mekaar lief te wees. Kom ek gee ‘n voorbeeld.

  Jou tiener vra jou of sy na ‘n partytjie kan gaan waar jy vir ‘n feit weet dat daar drank, dwelms en vrye seks gaan wees. Jy weet ook dat hulle druk op haar gaan sit om deel te neem aan hulle aktiwiteite. Gaan jy nog steeds toestemming gee en sê dat ons nie uitsluitend mag wees nie of gaan jy haar beskerm deur haar te verbied om te gaan? Dieselfde as jy weet van ‘n groep vriende wat na haar partytjie wil kom en dieselfde wil doen. Gaan jy hulle toelaat of nie?

  Ek is seker dat jy die tweede opsie gaan doen omrede jy vir haar omgee en lief is. Dit is nie die kerk wat gays uitsluit nie, maar die sonde wat hulle beoefen en hulle weiering om daarmee te breek. Dit kan tog nie ‘n uitsondering wees van ander sondes nie. Die feit dat die kerk nie altyd konsekwent hiermee is nie maak nie dat die kerk nou glad nie mag optree nie. Dit is ‘n aanklag teen die kerk van liefdeloosheid, want dit beskerm nie meer sy brose en swak lidmate teen die wolwe(sonde) van die wêreld nie.

 3. Beste Lucas,
  Die liefde sluit uit by definisie. Ek is lief vir my vrou, daarom is enige derde party uitgesluit by my huwelik. “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, jou hele siel en al jou verstand.” Hierdie gebod van liefde sluit enige persoon of daad uit wat belangriker as God in jou lewe is. Jesus het die ryk jong man weggestuur oor een area van sy lewe wat nie aan God gewy was nie.
  Wie kan waarheid ken? Ons weet maar net gedeeltelik, maar God se weë is hoër as ons s’n. Daarom vertrou ons op Hom om die waarheid aan ons te openbaar deur Sy Woord. Die liefde verheug hom in die waarheid.
  Groete in Christus

 4. Francois Deyzel says:

  Die eerste van die Liefdesgebooie is tog sekerlik dat jy God moet liefhê met jou hele hart, siel verstand en al jou kragte. Daaraan voortspruitend en ondergeskik is liefde vir medemens.
  Wanneer God sekere dade veroordeel, kan ons dit net herhaal. Ons hoef nie self te oordeel/veroordeel nie. Volgens bostaande skrywe moet ons God se uitsprake oor porneia dan maar as liefdeloos beoordeel? Mag ons dan ons eie oordele uutspreek oor God se oordele? Verander dit ons dan nie as verhewe bo Gid nie?
  Sjoe, dit raak nou te ingewikkeld. Word ons nie nou self daardie persoon wat in die heiligdom staan en uitsprake maak asof ons self God is nie?

Comments are closed.