‘Welkom’-bordjie beteken nie kerk is werklik divers

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Johannes Mouton van Table View skryf:

“Oop lidmaatskap en oop deure lei 35 jaar later tot oop harte.” Dit is die woorde van prof Johan van der Merwe waar hy (in sy Dinkstof-rubriek) skryf oor die uitvloeisel van die 1986 Algemene Sinode se besluit waar die NG Kerk haar lidmaatskap en deure oopgegooi het vir alle rasse. ’n Besluit wat beteken die kerk is nou nie meer eksklusief vir wit Afrikaners nie. Hieraan dink ek terwyl ek kyk na al die wit Afrikaanspratende gesigte op my rekenaarskerm tydens ’n onlangse kerklike Zoomgeleentheid.

Lees ook: ‘In daardie tyd het sy Job gelees … slegs Job vir omtrent ’n jaar’

Ons het ver gekom die afgelope 35 jaar, maar inderdaad nog nie ver genoeg nie. ’n Bordjie wat lees “almal is welkom”, ons deure en hart is oop, beteken nog nie dat ons werklik divers en multikultureel is nie. Hoe het die profiel van die mense wat op Sondae in ons eredienste sit oor die afgelope 35 jaar verander? Hoe lyk die samestelling van ons sinodes? Hoe divers is die leierskap van ons kerk? Watter taal of tale hoor ons tydens ons kerklike byeenkomste? Waar staan ons met kerkhereniging?

Om ’n oop kerk te wees vra meer as oop deure en oop harte, dit vra daadwerklike besluite, optrede, institusionele verandering en opoffering. Dit vra dat ons saam met ander ’n nuwe pad sal stap. Vyf-en-dertig jaar nadat die NG Kerk met apartheid gebreek het, ’n kerk met oop deure geword het, is oop harte en missionale diakonaat wat oor grense beweeg natuurlik goed, maar is dit genoeg om die wit-Afrikaner-etiket af te skud? Bepaal ons, die deuroopmakers, steeds hoe wyd die deur oopgemaak word? Ons kan immers nie net oop harte vir ander hê nie, ons moet oop harte saam met ander hê.

Lees ook: Namibië: Toe word pastorie ‘Covid-hospitaal’

Word 'n vriend van Kerkbode

One thought on “‘Welkom’-bordjie beteken nie kerk is werklik divers

  1. Annari du Plessis says:

    “Diversiteit” en “almal welkom” tel nie eers vir alle wit gelowiges nie. Dit gaan lank vat om mense van ander rasse te laat welkom voel as jul “eie” mense nie eers almal welkom is nie.

Comments are closed.