Wat is die argument vanuit die Bybel vir of teen die erkennings van verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag? Piet Otto se standpunt.

Wat sê die Bybel? | ‘Een man, een vrou’

Wat sê die Bybel? | ‘Een man, een vrou’ Lees verder