Regstreekse nuusdekking van die sinodesitting van Wes-Kaapland (13 tot 17 Mei) word hier gelewer.