Reformasie 500

Leer jy hulle nog, dominee?

Hoeveel lering vind daar nog in gemeentes plaas? Hoe goed ken lidmate die ▸▸▸

Prediking is die hart van erediens

Een van die belangrikste veranderinge wat die Reformasie tot gevolg gehad het, was ▸▸▸

Kom ons leer die kinders!

Wat het die herdenking van die Reformasie vyf eeue gelede te doen met ▸▸▸

Laat ons uit volle bors sing

In die Gereformeerde tradisie is kerkwees, musiek en sang byna sinoniem met mekaar. ▸▸▸

Sê nou net …

Dit is die jaar 2017 – 500 jaar sedert Martin Luther en die ▸▸▸

Op pad na 2017 – het dit sin?

Oor ’n bietjie minder as ’n maand breek 2017 aan. Gereformeerdes oor die ▸▸▸

Calvyn: Pastor van Genève

Die prentjie wat dikwels van Calvyn geteken word, is dié van ’n geharde ▸▸▸

Calvyn: Stadsvader van Genève

Calvyn en die stad Genève het byna sinonieme met mekaar geword. Dit is ▸▸▸

Calvyn ’n vlugteling-sendeling

Op ons reis terug na die Reformasie, ontmoet ons vir Calvyn op 23 ▸▸▸

‘My hart offer ek aan U, …’

“My hart offer ek aan U, Here, onmiddellik en opreg …” Dit is ▸▸▸

‘Eet wat jy wil … – Zwingli’

Hierdie woorde van Ulrich Zwingli tydens ’n preek op 30 Maart 1522 is ▸▸▸

‘Volgens die toetssteen van die evangelie …’

Op ons historiese reis na die begin van die Re­formasie het ons heelwat ▸▸▸

’n Nuwe sak vir nuwe wyn

“Ek brand eerder in ’n rooiwarm vuur as om hier te sit en ▸▸▸

“Ek kan nie anders nie.”

“U Keiserlike Hoogheid en die ander geëer­de here verwag ’n eenvoudige antwoord. Wel, ▸▸▸

“Ek kies Christus en die kruis!”

Volgens oorlewering het Martin Luther sy 95 stellinge teen die Katolieke Kerk op ▸▸▸

Geld vir jou sonde …

“Goeie dade maak nie van jou ’n goeie mens nie, maar ’n goeie ▸▸▸