Kerkbode

WORD STIL: ‘Wees teenwoordig’

Ek wil hierdie gesprek begin met die vraag: Hoe is ek teenwoordig in die tyd van die Koronavirus? Met ander woorde, hoe kan ek steeds lewe en bewus wees van…